Харилцагч байгуулагууд

Ажилтны ирц

Ажилтны байршлын талаарх мэдээллийг график хэлбэрээр харж болно. Мөн шууд байршлыг харж чадна.

Тайлан

Таны өдөр тутмын ажлын явцыг үнэлэх боломжтой бөгөөд хичнээн цаг хугацаа зарцуулах талаар дүн шинжилгээ хийж болно.

Менежер

Менежер ажлын бүх даалгаврын жагсаалтыг үзэж, нэг дор олон ажилчдыг хянах боломжийг олгодог.
танилцуулга
Ажилчдын ажил үүргийг удирдах менежментийн програм

EasyJob  нь танай компаний удирдлагын нүсэр ажлыг хөнгөвчилж, бизнесийн орчин, бүтээмжийг сайжруулах хамгийн сайн арга юм. Хаанаас ч, ямар ч үед даалгавар ба хийх ажлын жагсаалтанд хандах боломжийг олгодог. Товчоор хэлбэл, EasyJob  нь таны ажлын менежер болж, ажлыг цаг хугацаанд нь удирдах, зохион байгуулахад тусалдаг. Ажил үүргийг удирдах програм хангамжид төслийн менежмент, оффисоос гадуурх ажилтнуудын цагийг хянах, үүрэг даалгавар, ажлын даалгаврын тэмдэглэл, зураг, бичлэг зэрэг багтдаг.

Хяналт
Хяналт, байршил

Шууд хяналт нь газрын зураг дээр ажилтны тодорхой байршлыг тогтоож хянахад тусална. Ямар нэгэн буруу мэдээлэл дамжуулахгүйн тулд төлөвлөсөн цэг дээр ажиллаж байгаа ажилтан фото зураг, тухайн ажлын бодит мэдээллийг цаг тухайд нь удирдлагын системд илгээнэ.

1200
1200
Хэрэглэгчид
856
856
Хэрэглэгчид
47
47
татан авалт
26587
26587
Ажилчид
Онцлогууд
Ажлын явцыг гар утсаараа удирдах програм

Гүйцэтгэх ажил

Томоохон компаний хувьд бүх ажлыг оновчтой зохицуулах нь хэцүү байдаг. Бүхий л ажлыг биечлэн зохицуулах боломжгүй байдаг бөгөөд энэхүү програмыг ашигласнаар тухайн ажил тус бүрийг урьдчилан төлөвлөж, хялбар удирдахад тусална.

Зардал

Зардлын түүхээ ашиглаж ажил гүйцэтгэх үеийн зардлыг хянах боломжтой зардлын менежментийн шийдэл нь таны бизнесийн чухал хэсэг юм. Энэ нь менежер, ажилтны хооронд илүү сайн харилцаа холбоог бий болгоход тусалдаг.

Чөлөө авах

Ажилтны чөлөө авах боломжийг хялбар болгодог. Ажилтан програмыг ашиглан чөлөө авах хүсэлтээ илгээж, менежер хариуг зөвшөөрч, татгалзаж болно.

Цэг хадгалах

Шинээр төлөвлөж буй ажлын байршлуудыг програм дээр цэг болгон нэмэж болно. Нэмсэн цэг бүр серверлүү ачаалагдан (upload) нэмэгдэж байдаг.

Анхааруулга

Тодорхой үүрэг даалгаврыг зөв гүйцэтгэж байгаа эсэхийг SMS хэлбэрээр танд мэдээлэн харуулдаг. Ажлын үйл явц, зарим өөрчлөлтүүд, тодорхой хүрээнээс гарсан ба орсон, зай тэжээлийн нөөц, зорьсон цэгт хүрсэн, явсныг мэдэгдэнэ.

Диаграм

Ажлын үүрэг өгөх, дүгнэх, ээлжээр ажиллах, ирц, явцыг хянах зэрэг үйлдлийг хялбаршуулах менежментийн үндсэн функцүүдийн нэг юм. Диаграм нь үйл ажиллагаа бүрт мониторинг хийж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой.
Манай дижитал бренд бүтээгдхүүнүүд
оператор
Удирдлагын самбар
Өдөр тутам оффисоос гадуурх ажилчдын ажил үүргийг өдөр тутам удирдах нь амаргүй. EasyJob вэб самбар нь ажилтнуудад хуваарилагдсан даалгавруудыг тасралтгүй ажиглах зорилготой менежерүүдэд зориулсан самбар юм. Ажлын гүйцэтгэлийн талаар тодорхой ойлголт өгөхүйц гол анализийг хийх болно. Таны бизнесээ илүү сайн төлөвлөж, зардлаа нэгтгэн дүгнэхэд тань тусална.
Компанийн ажилчдын удирдлагын самбар нь бүхий л ажлыг нэг газарт төвлөрүүлдэг. Тиймээс хүмүүс үүрэг даалгавраа мэдэхийн тулд цаг алдалгүй хялбархан нэвтэрч болно. Энэ нь материал, баримт бичиг хуваалцах, санал хүсэлт, мэдээлэл зэргийг шуурхай дамжуулах, ажлын хуваарь, багийн зохион байгуулалт, ажлын цаг хугацаа, ачааллыг харах, хамтын ажиллагааг сайжруулахад тусалдаг.

Фото зураг

Аудио бичлэг

Текст мэдээ

медиа
Цаг алдах шаардлагагүй

Текст мэдээлэл – Тухайн ажилтай холбоотой мэдээллийг бичгээр хадгалж авна.

Зургийн баталгаажуулалт – Тухайн талбарт ажиллаж буй ажилтны бүх зардлыг удирдана. Хэрэглэгч төлбөрийн баримт, албан бичиг, ажлын гүйцэтгэлийг хавсралт зураг байдлаар авна.

Аудио бичлэг хийх – Үйлчлүүлэгчдийн уулзалт зохион байгуулах, хяналт тавихад хялбар болгох юм. Хэрвээ тодорхой шалтгаанаар уулзалт цуцлагдвал түүнийг дахин зохион байгуулах, ажилтнууддаа мэдэгдэх зэрэг болно. Ажилтан ажлынхаа явц, дүгнэлтийг аудио хэлбэрээр бичиж хадгална.

үнийн санал
Үйлчилгээний үнэ
15,000

Сарын үйлчилгээ

Сар
 • Даалгаврын хяналт
 • Зардлын бүртгэл
 • Ирцийн бүртгэл
 • Харилцагчидийн хаяг үүсгэх
 • Гүйцэтгэлийн хаяг хяналт
 • Даалгавар баталгаажуулалт
120,000

Жилийн үйлчилгээ

Жил
 • Даалгавар хуваарилалт
 • Ажлын тайлан
 • Зардлын бүртгэл
 • Ирцийн бүртгэл
 • Харилцагчидийн хаяг үүсгэх
 • Чөлөөний хүсэлт

Гар утасны програм  татаж авах

Та өөрийн төхөөрөмжийн үйлдлийн системд тохирсоныг сонгоно уу!