Програмууд
 • GeoNet Android хувилбар татаж авах: Google Play
 • GeoNet iPhone хувилбар татаж авах: App Store
 • СитиГИД (CityGuide) Android хувилбар татаж авах: Google Play
 • СитиГИД (CityGuide) iPhone хувилбар татаж авах: App Store
Програмын заавар

GeoNet программын заавар: Татаж авах

 • 1. Нүүр танилцуулга
 • 2. Суулгах заавар
 • Геонет програм суулгах заавар: 2. Суулгах.pdf.
 • 3. Суулгасны дараах тохиргоо
 • 4. Орон нутгийн хайлт (хот, сум, суурин газар)
 • 5. Хот доторх хайлт (үйлчилгээ, албан байгууллага)
 • 6. Цэгээр хайх (газарзүйн нэр)
 • 7. Хот дотор хаягаар хайх
 • 8. Координатаар хайх
 • 9. Замын бичлэг
 • 10. Цэг тэмдэглэх
 • 11. Хялбар цэс үүсгэх
 • 12. Чухал функц